Kontejner na su?

 • Dlka: 3830 mm
 • ?ka: 2076 mm
 • Vka: 660 mm
 • Objem kontejneru 2,78 m3 P?istav?n a odvoz: 16 K?/km ?ekn,naloen,sloen: 50 K? (za kadch zapo?tench 15 min.)

  Zaloha
  Den
  Vikend
  5000,-
  100,-
  200,-